Ze śmiercią osoby bliskiej wiąże się konieczność załatwienia wielu dokumentów. Formalności pogrzebowe najczęściej rozpoczynamy w urzędzie stanu cywilnego, gdzie musimy uzyskać akt zgonu osoby zmarłej. Dopiero kiedy posiadamy ten dokument, możemy rozpocząć załatwianie wszystkich pozostałych spraw, związanych z pochówkiem.

Czeka nas, oprócz wizyty w zakładzie pogrzebowym, ustalenie terminu pogrzebu w kancelarii parafialnej, złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego, a także złożenie aktu zgonu osoby bliskiej w swoim zakładzie pracy, aby uzyskać urlop okolicznościowy.

Jak załatwić formalności pogrzebowe

Wiele osób staje przed dylematem, jak załatwić formalności pogrzebowe, nie wiedząc, co dokładnie należy zrobić. Pogrzeb jest wydarzeniem incydentalnym i nikt nie jest przygotowany, aby znać konkretne procedury, czy czynności, jakich powinien dopełnić. Nieocenioną pomocą są zakłady pogrzebowe, które załatwiają formalności pogrzebowe krok po kroku lub instruują nas, co powinniśmy po kolei wykonać.

Warto zatem wybrać przedsiębiorcę pogrzebowego, który w swojej ofercie ma także usługi związane z załatwianiem wszelkiej dokumentacji. Po uzyskaniu aktu zgonu konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku. Formalności pogrzebowe ZUS nie są skomplikowane, powinniśmy jednak posiadać przy sobie komplet dokumentów: wniosek, akt zgonu, faktury i rachunki z zakładu pogrzebowego, potwierdzenie ubezpieczenia. Z kompletem dokumentów udajemy się do właściwej jednostki ZUS, gdzie wniosek będzie rozpatrywany.

Jak uzyskać akt zgonu?

Najważniejszym elementem procedury związanej ze śmiercią osoby bliskiej, jest wizyta w urzędzie stanu cywilnego. Zadając sobie pytanie, jak uzyskać akt zgonu, powinniśmy w pierwszej kolejności rozwiać wszelkie wątpliwości z urzędnikiem. Jesteśmy zobowiązani złożyć wniosek o akt zgonu oraz przedstawić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące zmarłego m.in. stwierdzenie zgonu dokonane przez lekarza.

Kto wydaje akt zgonu? Wszystkie czynności związane z wydaniem aktu zgonu dokonywane są przez pracownika urzędu stanu cywilnego. Powstaje kolejne pytanie, ile kosztuje akt zgonu? Odpis skrócony aktu zgonu otrzymamy w urzędzie bezpłatnie. Dopiero w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować więcej odpisów, za każdy z nich zapłacimy 22 zł opłaty skarbowej.