Doświadczając śmierci bliskiej osoby, rodzina przygotowuje wszelkie aspekty uroczystości pogrzebowych. Jednym z nich jest sposób, w jaki nastąpi rozstanie z ciałem zmarłego. Pochowanie ciała w trumnie jest najpowszechniejszą praktyką, jednak coraz częściej wybierana jest także kremacja. Kościół Katolicki zaakceptował kremację, jako obrzęd pogrzebowy, dlatego też nie ma religijnych przeciwwskazań do spopielenia.

Proces kremacji przebiega z pełnym poszanowaniem godności osoby zmarłej, a rodzina ma możliwość uczestnictwa w samej kremacji oraz odpowiedniego pożegnania się z ciałem zmarłego tuż przed jej wykonaniem. Po zakończeniu spopielania prochy przenoszone są z należnym szacunkiem do urny.

Na każdym etapie kremacja zwłok podlega ścisłym procedurom kontrolnym, aby przebiegała w sposób zgodny z normami etycznymi, jak również prawnymi. Rodzina zmarłego, decydując się na spopielenie, może wybrać urnę, w jakiej znajdą się prochy. Dysponujemy szeroką ofertą urn, które wykonane są z drewna, kamienia, kompozytu lub metalu.

Warto także zadać pytanie, ile kosztuje kremacja? Jest to zależne od wielu czynników, między innymi rodzaju wybranej urny. Jednakże przyjmuje się, iż spopielenie jest rozwiązaniem tańszym od tradycyjnego sposobu pożegnania się z ciałem zmarłego. Na całkowity koszt kremacji w Warszawie składa się: przygotowanie ciała do kremacji, trumna kremacyjna, usługa spopielenia zwłok oraz zakup urny.

Podczas wizyty w naszym Zakładzie, uzyskają Państwo odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące kremacji, a także szczegółowe kalkulacje usługi spopielania.