klepsydra5

Nieodłącznym elementem pogrzebu jest zawiadomienie bliskich o miejscu, dacie oraz godzinie pochówku. Nadal jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest klepsydra. Rodzinie proponujemy nekrologi, mające ustalone wzory, które w ramach świadczonej usługi umieścimy w miejscach do tego przeznaczonych, a także w lokalizacjach wskazanych przez bliskich zmarłego.

Klepsydra pogrzebowa może zawierać standardowe informacje, jak również na życzenie możemy ją spersonalizować, zgodnie z wolą Klientów. Zwyczajowo nekrologi w Warszawie zawierają imię i nazwisko osoby zmarłej, jej wiek, a także miejsce oraz dokładną datę planowanego pogrzebu. Rodzina często decyduje się na dodanie wybranych inskrypcji, grafik, czy informacji dodatkowych, obejmujących na przykład prośbę o nieskładanie kondolencji.

Klepsydry w Warszawie rozmieszczamy przy cmentarzu, gdzie odbędzie się ceremonia pochówku, w świątyni, a także we wszystkich miejscach, które wskazuje rodzina. Są to najczęściej zakłady pracy, dom osoby zmarłej, czy miejsca, gdzie często przebywała. Dodatkowo możemy wysłać nekrolog do publikacji w wybranej gazecie. Każda klepsydra ma swój wzór, który można dowolnie modyfikować, zgodnie z oczekiwaniami rodziny. Klepsydry wydawane są rodzinie na miejscu, już w chwili, kiedy znane są wszystkie szczegóły ceremonii pogrzebowej.

Wszelkie informacje na temat klepsydr oraz nekrologów ich wykonania dostępne są pod numerem telefonu 0 602 254 450